Music.cat

Your music training space
Course

LA PRIMAVERA DE VIVALDI BODY PERCUSSION - MODULE 1

In the charge of Santi Serratosa López
 
Online training | 1 hours
40,00

 Primer mòdul de la col·lecció: Body Percussion Capsule No. 1: La Primavera de Vivaldi

Coreografia basada en una de les peces més cèlebres de la música clàssica, el concert La Primavera de Les Quatre Estacions de Vivaldi. Es tracta d’una proposta didàctica que es pot començar a treballar amb alumnes de primària i que té per objectiu promoure la música clàssica a través de la percussió corporal. 

En aquesta ocasió Santi Serratosa ens presenta una col·lecció de coreografies de percussió corporal de diferents estils musicals. Es tracta d’una proposta didàctica que neix de la voluntat d’oferir nous materials que puguin ser emprats en una aula de música. La sèrie s’estructura a partir de diferents mòduls d’un estil musical concret que inclouen: un vídeo de la coreografia artística, vídeos tutorials dels ritmes bàsics i un dossier amb les partitures corresponents. La resta de mòduls de la col·lecció se centren en altres estils musicals.  Una oportunitat d’aprendre pas a pas diverses coreografies de body percussion mitjançant el Mètode SSM i de convertir l’aula de música en un espai de trobada i d’aprenentatge compartit.

First module of the collection: Body Percussion Capsule No. 1: Vivaldi

Choreography based on one of the most famous pieces of classical music, Vivaldi's The Spring of the Four Seasons concert. This is a didactic proposal that can begin to work with primary school students and that aims to promote classical music through body percussion.

 

This time Santi Serratosa presents a collection of body percussion choreographies of different musical styles. A didactic proposal that was born with the goal to offer new materials that can be used in a music classroom. The series is structured with different modules of a specific musical style that include: a video of the artistic choreography, tutorial videos of the basic rhythms and a dossier with the corresponding scores. The rest of the modules in the collection focus on other musical styles. 

An opportunity to learn step by step various body percussion choreographies using the SSM method and to turn the music room into a space for meeting and shared learning.

 

Language:
Catalan
Contact:
ssmpercussiocorporal@gmail.com
Trainers
Santi Serratosa López

Músic, musicoterapeuta, formador en percussió corporal. Director de la SSM BigHand.

More information

We use our own and third-party cookies to improve your experience and our services, analyzing browsing on our website. If you continue browsing we will consider that you accept its use. You can get more information in our Cookies Policy.

Tancar text