Music.cat

Your music training space
Course

Influències de Paul Rolland i Mimi Zweig en la pedagogia de Claudio Forcada.

In the charge of Claudio Forcada
 

From 24 to25 of october

2 days | 10 hours

Lleida, C. Dolors Lolín Sabaté, núm 11, 25003, Lleida

See map

100,00

CAT

Adreçat.
Professorat de corda fregada d'escoles de música i conservatoris.

Objectius.
• Conèixer l'enfocament de de Paul Rolland en l'ensenyament de la tècnica.
• Aprendre a integrar les idees de Rolland en una programació pràctica juntament amb materials d'altres procedències.
 
Descripció.
Una de les dificultats de la pedagogía de Rolland és la seva adaptació al context de cada professor. En aquest sentit, l'enfocament eclèctic de Mimi Zweig és un clar exemple de com una organització detallada pot integrar les idees tècniques de Rolland aconseguint resultats excepcionalment brillants.

Seguint la inspiració de Mimi Zweig, Forcada ha desenvolupat durant els anys una estructura en la que integra cadascuna de les tècniques de Rolland dins un entorn en el què conviuen materials d'altres pedagogs, com ara Suzuki o altres mètodes tradicionals.

En el curs veurem la visió de Rolland a l'hora d'ensenyar la tècnica i com aquesta pot integrar-se, junt amb altres materials, en la programació.

 

ESP

Dirigido.
Profesorado de cuerdda frotada de escuelas de música y conservatorios. 

Objetivos.
• Conocer el enfoque de Paul Rolland en la enseñanza de la técnica.
• Aprender a integrar las ideas de Rolland en una programación práctica junto a materiales de otras procedencias.

Descripción.
Una de las dificultades de la pedagogía de Rolland es su adaptación al contexto de cada profesor. En este sentido, el enfoque ecléctico de Zweig, es un claro ejemplo de como una organización detallada puede integrar las ideas técnicas de Rolland con resultados excepcionalmente brillantes.
Siguiendo la inspiración de Zweig, Forcada ha desarrollado a lo largo de los años una estructura en la que integra cada una de las técnicas de Rolland dentro de un entorno en el que conviven materiales de otros pedagogos (Suzuki y métodos tradicionales). En el presente curso se verá la visión de Rolland a la hora de enseñar la técnica y cómo esta puede integrarse en la programación junto a otros materiales.

Days of training:
  • 24/10/2022
  • 25/10/2022
Timetable:
De 9.00 a 13.30 h
Per la tarda hi haurà la possibilitat d'assistir a les classes que el Dr. Claudio Forcada farà a alumnat de violí de L'Intèrpret.
Material needed to attend the training and / or recommendations for students:
Cal portar l'instrument.
Language:
Spanish
Deadline to register:
21/10/2022
Comments:
El certificat del curs s'expedirà per L'Intèrpret per 10 h de formació, 9 de les quals seran lectives i 1 de treball personal.
Trainers
Claudio Forcada
More information

We use our own and third-party cookies to improve your experience and our services, analyzing browsing on our website. If you continue browsing we will consider that you accept its use. You can get more information in our Cookies Policy.

Tancar text