Congress, fair

III Jornades ab sentits - convocatòria

In the charge of Music.cat Informa
 

From 15 of april to 17 of april

3 days | 20 hours

Barcelona, C/Padilla, 155, 08013, Edifici L’Auditori

See map

0,00

III Jornades ab sentits - convocatòria
Per tercera vegada, l'Esmuc organitza les Jornades ab sentits per posar en comú diferents aproximacions al fenomen de la significació musical, tant per part del professorat com d'estudiants i alumni. Aquesta edició tindrà lloc a l'Esmuc els dies 15, 16 i 17 d'abril 2021, sota el lema "Aprendre i ensenyar amb sentits".
Ens centrarem en la manera com aprenem i ensenyem amb sentits; és a dir, incloent els elements expressius de la música. El format preferent serà el de la demostració, sigui un assaig o una classe públics, o un breu concert comentat. D'altra banda, l'organització vol afavorir propostes de col·laboració, paritàries i dins d’un ventall al més ampli possible: jazz, flamenco, cobla, música antiga, contemporània, etc. Comptem una vegada més amb la participació d'investigadors/res de de fora de l'escola. 

Convoquem la comunitat de l'Esmuc i la comunitat musical en general a presentar propostes 
Les propostes s'acceptaran fins al 31 de gener 2021 i han de tenir el següent format: 

Classes o assaigs oberts, Presentacions sobre temes pedagògics. Per a estudiants i alumni: 20' 
Per al professorat: 30' 
Les propostes hauran de contenir:  

Títol, nom dels ponents, afiliació (p.e. estudiant de ...).  
Resum de la proposta, en 500 paraules aprox. 
Fins a cinc paraules clau. 
Breu currículum de fins a 150 paraules.  
A més del català i del castellà, l'Escola i les Jornades volen afavorir la presència de l'anglès. També es tindran en compte les propostes de fora de l'Escola. Una comissió avaluadora formada per Rolf Bäcker, Joan Grimalt, Rubén López Cano, Sofía Martínez i Melissa Mercadal escollirà entre totes les propostes per configurar, de dijous a la tarda fins a dissabte a migdia, una nova marató de música amb sentits, oberta tant a la resta de l'Escola com als interessats de fora, que en la primera edició ja ens van sorprendre agradablement amb una nombrosa presència.  

La significació musical fa la música expressiva i valuosa, la connecta a valors humans i humanistes. Emfasitza els aspectes que agermanen música i llenguatge. Aquest aspecte comunicatiu s'hauria de veure reflectit en les propostes, d'acord amb el lema d'aquest any: com aprenem i com ensenyem els sentits de la música, per fer-la més capaç de teixir relacions personals. Més atrevida per proposar-se millorar les coses a través de la nostra activitat musical i pedagògica, ni que sigui contra corrent.  

Moltes gràcies per endavant per la vostra participació, sigui activa o "només" escoltant, des de dins o de fora de l'Escola.  

Els organitzadors, 

Rolf Bäcker, Joan Grimalt, Rubén López Cano, Melissa Mercadal.  

 

Institucions amigues de les Jornades ab sentits: Conservatori professional de Tortosa, Universitat de Zagreb, Universitat de Leeds, Universitat de Vilnius, Conservatori professional de Salamanca, Conservatori professional d’Oviedo.  

Days of training:
  • 15/04/2021
  • 16/04/2021
  • 17/04/2021
Language:
ca
Deadline to register:
15/04/2021
Trainers
Music.cat Informa

Para dar a conocer vuestras actividades, contacta con nosotros a info@music.cat

Per donar a conèixer les vostres activitats, contacteu amb nosaltres a info@music.cat

To publicize your activities, contact us at info@music.cat  

More information

We use our own and third-party cookies to improve your experience and our services, analyzing browsing on our website. If you continue browsing we will consider that you accept its use. You can get more information in our Cookies Policy.

Tancar text